ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΥΧΗ ;;;;;;…Ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο άνθρωπο που πλάστηκε στη γή.

Ο Θεός πήρε από τα αισθητά πράγματα το χώμα και έπλασε το κορμί του και από τα νοητά έφτιαξε την ψυχή με τέτοιον τρόπο ώστε ν’ αναπνέει, να ζει και να κινείται..

Από την Ψυχή ονομάστηκε ο άνθρωπος Εικόνα και Ομοίωση του Θεού, κατά τρεις τρόπους.

Πρώτον ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος και δεν εξουσιάζεται από τίποτα, όπως είναι ο Θεός.

Δεύτερον ο άνθρωπος είναι πλήρης και τέλειος διότι ενώ όλα τα κτίσματα της δημιουργίας είναι ή αισθητά ή νοητά, ο άνθρωπος τα έχει και τα δύο.

Τρίτον όπως ο Θεός είναι Τριαδικός, έτσι και ο άνθρωπος έχει τον Νου που ομοιάζει με τον Πατήρ, έχει τον λόγο που ομοιάζει με τον Υιόν και έχει την αναπνοή που ομοιάζει με το Άγιον Πνεύμα.

Από τα τρία παραπάνω ονομάζεται ο άνθρωπος Εικόνα και Ομοίωση του Θεού και όχι από το κορμί του….…από τον Θησαυρό Δαμασκηνού…